ร่วมงานกับเรา

ประกาศรับสมัครงาน
     1. ตำแหน่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จำนวน 5 อัตรา
เอกสารประกอบในการสมัครงาน
     1. ใบสมัครงาน (Download ด้านล่าง)
     2. สำเนาบัตรประชาชน
     3. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
     4. หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี) 
     5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

สมัครงาน/ฝึกงาน
Visitors: 122,954